PERTANYAAN-PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN


Berikut adalah soalan & cadangan yang dikemukakan oleh saya di Dewan Negara, Hari Rabu - 25 APRIL 2012, Hari Khamis - 26 APRIL 2012 dan Hari Rabu 2 MEI 2012:-

PN-1251-L13897
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria pemilihan penggabungan antara GLCs seperti MAS dan pihak swasta seperti AirAsia. Sebutkan jumlah penguasaan ekuiti MAS-AirAsia oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penggabungan perniagaan syarikat penerbangan gergasi itu.


PN-1251-L13907
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI KEMAJUAN LUAR
BANDAR DAN WILAYAH menyatakan:-
a) berapakah jumlah peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk membina jalan baru luar bandar dan menaikkan taraf jalan kampung di Terengganu sejak tahun 2010 dan 2011; dan

b) apakah Kerajaan bercadang untuk menaikkan beberapa jalan luar bandar di Parlimen Marang untuk menjadi jalan negeri yang menghubungkan antara Pekan Marang dengan Kuala Berang.


Soalan dan cadangan lain yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Negara pada HARI RABU, 25 APRIL 2012, PUKUL 10.00 PAGI boleh dilihat penuh di:
http://www.parlimen.gov.my/files/opindex/pdf/AUMDN25042012.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

PN-1251-L13908
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta PERDANA MENTERI menyatakan tentang usaha Kerajaan bagi membanteras masalah orang-orang Islam yang akan menukar agama Islam kepada agama-agama lain. Apakah ada usaha-usaha Kerajaan untuk mewujudkan Rang Undan -undang Murtad di Malaysia.

PN-1251-L13898
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan tentang hala tuju Dasar Agromakanan Negara (DAN) ke arah menjadikan negara berpendapatan tinggi. Jelaskan juga tentang usaha menangani bil pengimportan hasil hasil makanan seperti ikan, daging lembu, jagung, gandum, ayam dan susu segar yang saban hari semakin tinggi. Apakah ada usaha Kementerian untuk melaksanakan projek projek pertanian secara "reserve investment" di negara-negara ASEAN untuk menangani pengaliran wang ke luar negara.

Soalan dan cadangan lain yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Negara pada HARI KHAMIS, 26 APRIL 2012, PUKUL 10.00 PAGI boleh dilihat penuh di:
http://www.parlimen.gov.my/files/opindex/pdf/AUMDN26042012.pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------

PN-1251-L13909
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan tentang status hutan simpanan rizab Melayu di Kelantan yang dilaporkan telah berkurangan dan hampir 60 hektar telah ditukar milik tanpa pengetahuan. Apakah usaha-usaha Kerajaan untuk membendung masalah penerokaan hutan berlebihan dan tidak mengikut garis panduan EIA berlaku di negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang seperti Kelantan dan Kedah.

PN-1251-L14109
Dato' Abdul Rahim bin Abdul Rahman minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada pelepasan cuti bersalin selama 90 hari dilaksanakan di semua jabatan Kerajaan dan sejauh manakah kebenaran bahawa beberapa jabatan Kerajaan tidak dapat memenuhkan kelayakan ini disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja, seperti yang dilaporkan di dalam beberapa akhbar.

PN-1251-L13899
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tentang usaha membanteras penyeludupan manusia dan pendaftaran pekerja asing atau PATI melalui sistem biometrik sejak tahun 2009 hingga 2011. Apakah usaha terkini yang dilaksanakan Kerajaan untuk membendung masalah penyeludupan manusia.

Soalan dan cadangan lain yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Negara pada HARI RABU, 2 MEI 2012, PUKUL 10.00 PAGI boleh dilihat penuh di:
http://www.parlimen.gov.my/files/opindex/pdf/AUMDN25042012.pdf------------------------------------ USUL CADANGAN --------------------------------


PN-1251-U13929
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengambil maklum tentang kecekapan sistem pengangkutan awam yang merupakan sebahagian daripada kelestarian dan keharmonian mana-mana sempadan di dunia. Kecekapan berkenaan perlu diwujudkan selari dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat. Ini menyebabkan bandaraya-bandaraya besar termasuk Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru dan lain-lain sentiasa dilanda kesesakan lalu lintas yang mendesak. Kadangkala, untuk sampai ke destinasi yang berada di sekitar 5km sahaja akan mengambil masa yang agak lama. Ini merugikan masa, tenaga, minyak petrol dan keharmonian di kalangan pengguna pengangkutan awam. Dewan juga sedia maklum bahawa kereta persendirian juga masih banyak digunakan biarpun berlaku penurunan tetapi ternyata masih tinggi iaitu 34% (1985) turun kepada 20% (1997) dan 10-12% (2008). Namun, penurunan penggunaan kereta persendirian akibat sistem pengangkutan awam yang telah ditambah baik melalui pengenalan pengangkutan rel transit seperti Komuter, LRT, STAR dan bas rapid yang semakin banyak (tersusun) bukan bermakna rakyat berpuas hati dengan apa yang terhidang di hadapan mata mereka. Justeru, Dewan ini diseru supaya pihak Kerajaan mempercepatkan transformasi terhadap sistem pengangkutan darat selari dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat (SPAD).


Kerajaan juga diseru untuk mengurangkan kesesakan di kawasan-kawasan perniagaan; mempertingkatkan jumlah bas berhenti-henti di samping monorel yang lebih teratur dengan pelaksanaan piawaian perkhidmatan yang lebih canggih dan bersistematik. Kerajaan juga perlu mengambil kira projek-projek infrastruktur yang memungkinkan integrasi stesen dan kemudahan-kemudahan "park and ride" yang lebih lestari dan teratur seperti yang sedang dilakukan di Putrajaya."

(Menteri Di Jabatan Perdana Menteri)

PN-1251-U13942
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini sedia maklum tentang Kerajaan Indonesia yang telah bermain tarik tali di dalam isu pembantu rumah (amah). Ketika mengadakan perbincangan di antara Kerajaan, kedua-dua pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Namun, secara tiba-tiba pula, Kerajaan Indonesia mengumumkan untuk menghantar rakyat mereka yang terlatih sebagai amah untuk bekerja di dalam satu bidang kerja sahaja dengan gaji RM700 sebulan. Bayangkan apa akan jadi kepada keluarga yang bekerja yang tidak tentu masa, sudah tentu merumitkan mereka untuk membersih pakaian, menyediakan makan minum untuk keluarga dan untuk membersih/mengemas rumah. Kita faham bahawa pembantu rumah atau amah diperlukan untuk membantu keluarga menjaga anak-anak mereka yang bekerja/keluar mencari rezeki. Dewan ini juga sedia maklum bahawa prestasi kerja dan kedamaian keluarga juga berlaku akibat suasana rumah tangga yang harmoni. Sekiranya keadaan hiruk pikuk di rumah dengan keadaan persekitaran di dalam rumah yang lintang pukang; anak-anak yang terbiar; makanan yang tidak terurus, sudah tentu hasil kerja dan produktiviti seseorang itu akan terganggu. Maka, Dewan ini, disaran supaya Kementerian Sumber Manusia (KSM) membuka ruang kepada pengusaha-pengusaha latihan untuk memberikan perkhidmatan dan latihan kepada anak-anak muda tempatan untuk berkhidmat sebagai amah secara sistematik. Jika perlu, satu kurikulum berkaitan yang dikenali Aloss perlu digubal dan disebar-luas kepada pengusaha yang berminat. Satu tempoh masa perlu diberi perhatian oleh Kerajaan bagi memastikan anak-anak kita dijaga oleh pekerja tempatan yang lebih memahami budaya dan cara hidup serta agama yang dianuti di Malaysia. Selain itu, di masa sama, ianya menjimatkan Kerajaan dari segi pengaliran wang keluar negara yang berjumlah lebih RM5 bilion setahun. Ianya juga untuk mengurangkan masalah gejala sosial dan salah laku yang berlaku ke atas keluarga dan amah yang bekerja di negara kita."

(Menteri Sumber Manusia)


PN-1251-U13943
Dato' Haji Abdul Rahman bin Bakar akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jugan Ahli Parlimen Permatang Pauh banyak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar luar Malaysia. Antara yang begitu ketara apabila beliau secara terang-terangan tanpa segan silu menyokong supaya semua negara memelihara keselamatan/keamanan Israel. Sedangkan beliau tahu Israel adalah negara haram. Israel adalah negara "atas angin" sahaja tanpa berpaksi kesahihan undang-undang antarabangsa. Namun, Anwar telah menegaskan dalam The Wall Street Journal bahawa negara itu perlu diperlihara. Ini bermakna Anwar telah menggadai prinsip demokrasi, mengguris perasaan orang-orang Islam bahawa negara yang sah iaitu Palestin; merobek persefahaman negara-negara Islam yang lain terhadap Malaysia kerana Anwar dikenali atas perjuangannya dulu di dalam ABIM (yang akhir-akhir ini jauh terpesong) dan semangat musyawarah di kalangan negara-negara Islam yang menyokong Palestin. Justeru, Dewan ini didesak untuk mengambil satu tindakan terhadap kes-kes seperti yang dilontar oleh Anwar dengan mengadakan peraturan ke atas sesuatu komen atau pandangan bersandarkan sensitiviti negara-negara yang mahu diberi komen dengan mengambil kira fahaman agama dan geopolitik setempat. Maka Kerajaan diminta menyediakan garis panduan atau peraturan ke atas kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa menidakkan fakta dan dasar luar negara Malaysia. Ini penting bagi memastikan kedaulatan negara kita tidak tercemar oleh sepatah perkataan yang sengaja dihemburkan demi untuk suatu bentuk simpati politik peribadi yang akhirnya merosakkan imej Malaysia di mata dunia."

(Menteri Luar Negeri)


Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima Parlimen Kedua Belas (2012)
Senarai Aturan Urusan Mesyuarat
Rujuk: http://www.parlimen.gov.my


eXTReMe Tracker