Menyampaikan sumbangan buku Yassin daripada KDYMM Sultan Mahmud Badaruddin III Sultan Palembang, Sumatera Indonesia kepada Tuan Imam Masjid Kubang Durian Gelugor Kedai Kuala Terengganu. 
Junjung Kasih Tuanku daripada jemaah semua.


eXTReMe Tracker