Dewan Negara, Parlimen Malaysia.
Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan.
 
Soalan no 1 pada hari Selasa, 1 Julai 2014. Turut di paparkan di TV1 jam 10 pagi.

Untuk Aturan Urusan Mesyuarat dan Penyata Rasmi (Hansard) sila ke:
eXTReMe Tracker